CÔNG TY TNHH ĐIỆN XEKAMAN 3 HỌP KIỂM ĐIỂM THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG THI CÔNG XỬ LÝ ĐƯỜNG ỐNG ÁP LỰC VÀ MÁI ĐÀO THƯỢNG LƯU NHÀ MÁY VỚI NHÀ THẦU TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ.

 

 

Ngày 03/4/2019, tại Dự án thủy điện Xekaman3 thuộc địa phận huyện Đắk Chưng, tỉnh Sê Kông, nước CHDCND Lào. Chủ đầu tư Công ty TNHH Điện Xekaman 3 và Nhà thầu Tổng Công ty Sông Đà – CTCP tổ chức họp kiểm điểm thực hiện Hợp đồng số 01/2019/XKM3-SONGDA ký ngày 24/01/2019 thi công tiếp theo đến 30/4/2019 các Hạng mục xử lý đường ống áp lực và Mái đào thượng lưu Nhà máy theo Phương án vĩnh cửu Dự án thủy điện Xekaman 3.

Cuộc họp có sự tham dự của Nhà đầu tư Công ty CP Điện Việt Lào, Nhà thầu thi công Công ty CP Sông Đà 10 và Đơn vị Tư vấn Giám sát Viện thiết kế thủy công Matx-cơ-va (HPI), Công ty CP Tư vấn Xây dựng Điện 3.

Tại cuộc họp, các bên đã cùng bàn bạc, thống nhất các biện pháp, giải pháp để đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục công trình đảm bảo mục tiêu nạp nước vào ngày 20/5/2020 và phát điện vào ngày 30/6/2020.

Một số hình ảnh tại cuộc họp

Ông Trương Lê Hoài Bảo – Giám đốc Công ty TNHH Điện Xekaman3 báo cáo tình hình thực hiện Hợp đồng số 01/2019/XKM3-SONGDA ngày 24/01/2019

 

Ông Lê Văn Tốn – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Điện Việt Lào phát biểu tại cuộc họp

 

Ông Hồ Văn Dũng – Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty Sông Đà – CTCP phát biểu tại cuộc họp

 

Đại diện Tư vấn Giám sát HPI (ngoài cùng bên phải) tham dự cuộc cuộc họp

 

CÔNG TY TNHH ĐIỆN XEKAMAN3