THÔNG BÁO MỜI THẦU: Gói thầu số 9 : Mua sắm máy phát điện Diesel 500kVA dự phòng trong nhà máy

Công ty TNHH Điện Xekaman 3 (XEKAMAN3) chuẩn bị tổ chức mời thầu Gói thầu số 9 : Mua sắm máy phát điện Diesel 500kVA dự phòng trong nhà máy. cụ thể như sau:

 1. Tên dự án: Dự án thủy điên Xekaman 3
 2. Chủ đầu tư - Bên mời thầu: Công ty TNHH Điện Xekaman 3
 3. Tên gói thầu: Mua sắm máy phát điện Diesel 500kVA dự phòng trong nhà máy - Dự án Thủy điện Xekaman 3.
 4. Nguồn vốn: Chi phí đầu tư xây dựng vốn vay, vốn góp cổ đông.
 5. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh thực hiện theo quy trình rút gọn
 6. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói;
 7. Thời gian thực hiện hợp đồng: 40 ngày.
 8. Thời gian phát hành HSYC: Từ 10 giờ 00 phút, ngày 07/9/2023  đến trước 14 giờ 00 phút, ngày  18/ 9 /2023.
 9. Thời điểm đóng thầu: 14 giờ 00 phút, ngày 18 tháng 9 năm 2023.
 10. Thời điểm mở thầu: 14 giờ 15 phút, ngày 18 tháng 9 năm 2023.
 11. Giá bán 01 bộ Hs chào giá: Miễn phí
 12. Địa điểm phát hành HSYC chào giá và nhận HS chào giá :
 • Gửi trực tiếp: Trụ sở Công ty TNHH Điện Xekaman3: Km13-đường D4, Huyện Đắc Chưng, Tỉnh Sê Kông, Nước CHDCND Lào.
 • Gửi qua Bưu điện: Công ty TNHH điện Xekaman 3- Hòm thư số 02 bưu điện Nam giang, thị trấn thạnh Mỹ huyện Nam giang – Tỉnh Quảng Nam
 • Bản scan có đặt mật khẩu gửi theo địa chỉ Email: xekaman3.ktvttb@gmail.com;. Số điện thoại liên hệ: 0983348899 (Mr:  Kim Thiên Tuế ) Tại Lào;