LỄ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH BÀN GIAO CHỨC DANH GIÁM ĐỐC CÔNG TY TNHH ĐIỆN XEKAMAN1

 

 

Sáng ngày 29 tháng 9 năm 2018, trong không khí trang trọng Công ty TNHH Điện Xekaman 1 đã tổ chức buổi lễ công bố Quyết định và Bàn giao chức danh Giám đốc Công ty TNHH Điện Xekaman 1.

 

 

Tham dự buổi lễ có ông Đỗ Đình Hiện – Tổng Giám đốc Công ty cổ phần điện Việt Lào, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty TNHH Điện Xekaman 1; ông Nguyễn Minh Trị - Phó Giám đốc Ban điều hành Dự án thủy điện Xecamản 1, lãnh đạo các đơn vị thi công trên Công trường và cán bộ Công ty TNHH Điện Xekaman 1. 

 

 

 Đại điện Công ty cổ phần điện Việt Lào & HĐQT Công ty TNHH Điện Xekaman 1, ông Đỗ Đình Hiện công bố Quyết định số 35/QĐ-CT-HĐQT ngày 12/9/2018 của Hội đồng quản trị Công ty về việc ông Nguyễn Xuân Hiến sẽ thôi chức vụ giám đốc Công ty kể từ ngày 30/9/2018 và Quyết định số 36/QĐ-CT-HĐQT ngày 12/9/2018 về việc bổ nhiệm ông Phạm Hoàng Việt – Phó Giám đốc, giữ chức vụ Giám đốc Công ty TNHH Điện Xekaman 1 kể từ ngày 01/10/2018.

 

 

Sau khi công bố quyết định, trước sự chứng kiến của Ban lãnh đạo Công ty cổ phần điện Việt Lào, lãnh đạo Công ty TNHH Điện Xekaman 1 và các đơn vị thi công trên công trường Dự án thủy điện Xekaman1, ông Nguyễn Xuân Hiến và ông Phạm Hoàng Việt đã ký kết biên bản bàn giao nhiệm vụ Giám đốc.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Đỗ Đình Hiện – Tổng Giám đốc Công ty cổ phần điện Việt Lào, Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Điện Xekaman 1 đã trân trọng cảm ơn ông Nguyễn Xuân Hiến về những đóng góp xuất sắc trong quá trình xây dựng và phát triển Công ty TNHH Điện Xekaman 1 nói riêng và Công ty cổ phần điện Việt Lào nói chung. Đồng thời cũng mong muốn và tin tưởng rằng ông Phạm Hoàng Việt sẽ phát huy vai trò lãnh đạo, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng Công ty ngày càng phát triển.

 

 Nguyễn Mạnh Hùng – Công ty TNHH điện Xekaman 1