CÔNG TY CP ĐIỆN VIỆT LÀO LÀM VIỆC VỚI BỘ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN VÀ MÔI TRƯỜNG LÀO VỀ CÔNG TÁC MÔI TRƯỜNG, XÃ HỘI CỦA DỰ ÁN THỦY ĐIỆN XEKAMAN4

Từ ngày 19/9/2018 đến ngày 21/9/2018, tại huyện Dakchung, tỉnh Sekong, CHDCND Lào,  Công ty cổ phần Điện Việt Lào cùng với Viện khoa học vật liệu – đơn vị tư vấn lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường và xã hội, đã làm việc với Bộ Tài nguyên thiên nhiên & Môi trường Lào về công tác môi trường và xã hội của Dự án thủy điện Xekaman4. Tham dự cuộc họp có đại diện Sở Tài nguyên thiên nhiên & Môi trường tỉnh Sekong, Lãnh đạo huyện Dakchung và người dân các bản tại khu vực Dự án thủy điện Xekaman4.

 

Ông Phùng Minh Chà – Phó Tổng giám đốc VIETLAOPOWER tại cuộc họp

 

Tại cuộc họp, Ông Phùng Minh Chà – Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Điện Việt Lào đã giới thiệu tổng quan về Dự án thủy điện Xekaman4 và công tác môi trường xã hội của Dự án. Trong đó, theo kết quả khảo sát, Dự án không ảnh hưởng các làng bản của ngươi dân địa phương và rừng đặc dụng, không phải thực hiện di dân, tái định cư. Tuy nhiên, với mong muốn sẽ mang lại lợi ích thiết thực cho người dân địa phương tại địa điểm xây dựng dự án với cơ sở hạ tầng đầu tư mới, điều kiện, chất lượng cuộc sống tốt hơn, đồng thời góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế đất nước Lào nói chung, VIETLAOPOWER quyết định sẽ hỗ trợ thêm 1.493.868 USD để đầu tư xây dựng đồng bộ cơ sở hạ tầng mới cho người dân tại khu vực Dự án với quy mô tương tự các Khu tái định cư Dự án thủy điện Xekaman1 đã thực hiện.

Các hạng mục hỗ trợ cho địa phương giai đoạn đầu:

  • Cải tạo, nâng cấp 30 km đường vành đai biên giới tại Khu vực Dự án thủy điện Xekaman4 thuộc huyện Đắc Chưng, tỉnh Sekong với kinh phí khoảng 5 triệu USD tương đương 114 tỷ VND.
  • Đầu tư xây dựng đồng bộ cơ sở hạ tầng mới cho 41 hộ dân tại bản Dakpar cũ tại khu vực Dự án thủy điện Xekaman4, thuộc huyện Đắc Chưng, tỉnh Sekong với chi phí hỗ trợ thêm là 1.493.868 USD.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Phetdavong Bunmisavat - Phó Giám đốc Sở TNTN&MT tỉnh Sekong đã đánh giá cao những lợi ích từ Dự án mang lại cho khu vực và tuyện Dakchung, cảm ơn Dự án đã quan tâm và hỗ trợ người dân quanh khu vực Dự án, đồng thờiđề nghị Công ty hoàn thiện báo cáo phục vụ cho cuộc họp tiếp theo để thông qua Báo cáo đánh giá tác động môi trường và Xã hội của Dự án vào cuối tháng 10/2018, làm cơ sở triển khai thi công Dự án thủy điện Xekaman4.

Một số hình ảnh cuộc họp:

 

 

 

 

Quang Thuật – Phòng QLKTCN VIETLAOPOWER